Contact leggen

Het wordt mensen niet gemakkelijk gemaakt om contact te leggen.

Maatschappelijke participatie

Het wordt mensen niet gemakkelijk gemaakt om contact te leggen. Je brengt de dag door voor een scherm, bestelt alles wat je nodig hebt online en het wordt voor je deur afgeleverd. Eenzaamheid heeft ernstige gevolgen: het versterkt gezond-heidsrisico’s en vermindert de kwaliteit van leven.

Er zijn veel instanties die eenzaamheid bestrijden, van buurt- restaurants tot luistergroepen. Veel mensen geven aan dat ze vrijwilligerswerk doen om minder eenzaam te zijn. Wat men-sen die eenzaamheid ervaren zelf willen is minder duidelijk. In het ideale geval is iedere bewoner verbonden met minstens één buur. Toevallige of spontane ontmoetingen stimuleren kan een goed middel zijn. Bij het inrichten van de straten zou daar meer over nagedacht moeten worden.
Een mogelijke oplossing is maaltijden laten bezorgen door kletsbezorgers: ze maken een praatje als ze de boodschappen bezorgen en kunnen desgewenst een oogje in het zeil houden. Ludieke acties geven een positief gevoel. Groet elkaar, ge-woon eens buiten voor de deur gaan zitten als het mooi weer is zorgt al voor contact. Of tijdens het maandelijkse lucht-alarm bij onbekende buren aanbellen en vragen hoe het gaat. Gooi een kaartje in de bus van een buur: zullen we een keer koffie doen?

Cijfers

  • 17% van de inwoners van de Indische Buurt is ernstig eenzaam.
  • 12% van de Amsterdammers heeft behoefte aan ondersteuning, 26% aan meer contact met mensen.
  • Het contact in de buurt wordt gewaardeerd met een 5,9 op een schaal van 1 tot 10.
  • 24% van de inwoners doet vrijwilligerswerk.
  • De deelname aan vrijwilligerswerk is het laagste in Amsterdam,
    wat vreemd is gezien het grote aantal initiatieven in de buurt.

Bron: De Staat van de Indische Buurt 2022-23

Staat-van-de-indische-buurt-amsterdam